Ismerjük meg a Csomópontokat: Fejlődés és Rombolás

Ebben a cikk megismerjük, hogyan fejlődének és hogyan pusztíthatóak el a csomópontok. Ha elfelejtetted átnézni a korábbi cikkünket ebben a sorozatban, javasoljuk, hogy olvasd el előtte az „Ismerjük meg a Csomópontokat” című első részt. Jogi nyilatkozatként szeretnénk megjegyezni, hogy játékunk még fejlesztés alatt áll, így minden tervezési döntés változhat a az Alfa és a Béta állapotok alatt. Ezt szem előtt tartva, ez a sorozat a Csomópontok jelenlegi állapotáról ad részletes információkat.

HOGYAN FEJLESSZÜNK ÉS ÉPÍTSÜNK FEL EGY CSOMÓPONTOT?

A Csomópontok fejlődnek a közelben lévő játékosok cselekményeiből származó tapasztalati pontok által. A játékosok teljesítik a tartalmakat a Csomópont zónáján belül (a csomópont környékén), ezzel hozzájárulnak a Csomópont fejlődéséhez. A Csomópont körül található események és küldetések módosulhatnak a kapott pontok alapján. Amikor egy Csomópont eléri a szükséges szintet, akkor a következő szakaszba lép. Van néhány kivétel, amikor a Csomópont nem képes a fejlődésre, még akkor se, ha rendelkezik a szükséges pontokkal – a Csomópont leggyakrabban akkor nem tud szintet lépni, ha a Csomópont hűbérese egy szülő Csomópontnak és ugyanarra szintre lépne.

FEJLESZTÉSI TERÜLETEK

A fejlesztési területe az, ahol a civilizáció megjelenik a Csomópont fejlődésével. Ahogy a Csomópont szintet lép, a fejlesztési területen különböző épületek, NPC-k és szolgáltatások válnak elérhetővé. Minél magasabb a Csomópont szintje, annál bonyolultabb és lakottabb a fejlesztési terület. A fejlesztési területek a Csomópont stílusa – Gazdasági, Katonai, Tudományos vagy Isteni típusoktól függően is változhatnak; további részletek a jövőben megjelenő cikkekben.

CSOMÓPONT SZINTJEI

0-as szint – Vadon szint: Ebben a szakaszban a fejlesztési terület üres és lakatlan.
1. szint – Expedíciós szint: Amikor egy Csomópont expedíciós szintre lép, megjelenik egy kis csoport NPC-k és honfitársaik. A Fejlesztési Terület ezen a szinten ideiglenesnek tűnik, tükrözve azt, amit egy embercsoport magával hordoz – sátorokat, tábortüzeket stb.
2. szint – Táborhely szint: Miután egy expedíciós szint  táborhellyé válik, az NPC-k száma növekszik, és több, a terület állandóságára utaló elem jelenik meg. A Fejlesztési Terület ezen a szinten egy kicsit állandóbbá válik, elfoglalva azt, amit az emberek vagonokkal és egyszerű eszközökkel építhetnek – nagyobb sátrak, füstházak és helyi anyagokból épült épületek.
3. szint – Falu szint: Ezen a szinten a tábor kis határvidékké válik. Van néhány állandó épület, valamint a helyi önkormányzat is kezd kialakulni. A Fejlesztési Terület állandónak érezhető. A területen fejlettebb anyagokkal, a kővel és a habarccsal, kerítésekkel és más közös szerkezetekkel kialakított épületek találhatók. Ez a szint egy különleges épületet is felold, amely egyedülálló képességet biztosít a csomópont típusának – katonai, gazdasági, isteni vagy tudományos; a sorozat későbbi bejegyzéseiben további részleteket fogunk megosztani az épületekkel kapcsolatban, amelyek minden egyes csomóponttípusra kiterjednek.
4. szint – Község szint: Amikor egy falu községgé válik, még több állandó épület jelenik meg és egy folyamatos helyi önkormányzat alakult ki. A Fejlesztési Terület ebben a szakaszban élhetőnek és fejleszthetőnek néz ki. A társaságok és szervezetek elkezdték pártfogolni a várost rangsorolási struktúrákkal a játékosok számára.
5. szint – Város szint: Egy községből a Csomópont várossá válhat, amely élettel teli, nyüzsgő, fejlődő. Város szinten a civilizáció minden fontos eleme megtalálható, a céhtermektől a nagy templomokig. A diplomácia érvényesülése esetén más csomópontok nagykövetségei is jelen lesznek. Ezekben a városokban megjelenhetnek a relikviák.
6. szint – Metropolis (Világváros) szint: A fejlesztési terület végső formája a Világváros. Ebben a fejlődési szakaszban a Csomópont hatalmas, a régió központja. A világon minden szervezet és vallás a városban képviselteti magát. A tőzsde és a piacok összekapcsolják a világot, míg a nemesi kúriák és a vállalkozások a város falain belül virágoznak. A város egy egyedülálló és erőteljes képességet fog kapni, amelyet Superpower-nek neveznek, amelyet a csomópont típusa határozza meg – katonai, gazdasági, isteni vagy tudományos; a sorozat későbbi bejegyzéseiben több részletet fogunk megosztani az egyes Csomóponttípusokról.

TAPASZTALAT SZERZÉS

Amint azt korábban említettük, minden olyan tevékenység, amivel egy játékos tapasztalatot szerez, annak a Csomópontnak a fejlődéséhez járul hozzá, amelynek a fejlődési zónájában kapta. Ha egy csomópont egy másik csomópont hűbérese, és eléri az előrehaladáshoz szükséges szintet, a rendszer először megvizsgálja, hogy a szülő hierarchiája alapján képes-e előre haladni. Ha előre tud lépni, akkor meglépi a szintet. Ha nem (pl. egy 2. szintű csomópont, amely egy 3-as szintű csomópont hűbérese), akkor a felhalmozódott pontok, a szülő csomóponthoz kerülnek át.

HŰBÉRES CSOMÓPONTOK TAPASZTALATAI

Ha a Csomópont egy hűbéres és a szintlépése korlátozva van, először a saját pont hiányát fedezi (lásd a Csomópont visszafejlődés részt), majd a felesleges pontokat a szülő Csomópont kapja. Ha a szülő Csomópont meglépte a szintet, és a hűbéres Csomópont fejlődik, akkor már nem lesz lezárva a következő szint.

Ha egy Csomópont fejlődése le van zárva, és mind a hűbéres, mind a saját hűbéresei pontjai elsőnek a saját Csomópont igények kiszolgálására fordítódik és az azon túlmenők kerülnek a központi szülő Csomóponthoz.

KULTURÁLIS TAPASZTALAT

A játékosok által szerzett tapasztalatokat, a karakterfajuk és más azonosítók jelzik. Amikor egy Csomópont előrehalad, a rendszer megnézi, melyik típusú tapasztalati pont volt a legmagasabb és az határozza meg a Csomópont stílusát és kultúráját. Ez a stílus és a kultúra változás minden szintlépésnél megtörténhet. Például, ha egy Csomópont a 2. szintre – Táborhely szintre lép, és az összes tapasztalat 51% -át Ren’Kai fajú játékosok szerezték, a Csomópont egy 2. szintű Ren’Kai stílusú Csomópont lesz. Ha ugyanazt a Csomópontot a 3. szintre fejlődik, de a Py’Rai fajú játékosok a szerzett tapasztalatok 62% -át adta, akkor a Csomópont egy 3. szintű Py’Rai stílusú Csomópont lesz. A kulturális hatások többet jelentenek, mint az esztétikai és történeti változások – az előnyöket a domináns kultúra adja a Csomópont fejlődési zónájában.

ESEMÉNYEK ÉS TELJESÍTMÉNYEK

A játékosok által, a Csomópontok számára szerzett tapasztalatokat bizonyos események és előadások biztosítják. Egy elvesztett harc akadályozhatja a növekedést, míg a győzelem növelheti a beérkező pontokat. Az új kereskedelmi megállapodás sikeres befejezése egy másik Csomóponttal növelheti a beérkező pontokat, a kereskedelmi jellegű küldetések, vagy teljesítmények végrehajtásával. Ez a rendszer ösztönzi a Csomópont polgárait a sikerre és együttműködésre, hogy eredményeik által a Csomópont is szép fejlődést érhessen el.

HOGYAN LEHET SZINTBEN VISSZALÉPTETNI VAGY ELPUSZTÍTANI EGY CSOMÓPONTOT?

CSOMÓPONT VISSZAFEJLŐDÉS

Minden Csomópontnak van egy tapasztalati deficite, amely naponta halmozódik fel. A deficit a Csomópont jelenlegi szintjén alapul; a szerzett pontok a hiányt töltik ki, majd a felesleget hozzáadják a Csomóponthoz. A nap végén a fennmaradó hiányt (ha volt) levonják a Csomópont pontjaiból. Ha a hiány folyamatosan növekszik és a Csomópont visszalépne az előző szintre, akkor a polgárok értesítést kapnak, hogy mi a helyzet. Rövid idő elteltével, ha a helyzet nem változik, a Csomópont visszafejlődik az előző szintre. (Tulajdonképpen arról van szó, hogy aktívvá kívánják tenni a Csomópontokat, vagyis azok a pontok, ahol nincs aktivitás, ne maradjanak meg aktuális állapotukban, hanem szépen elsorvadnak. A rendszer úgy működik, hogy naponta kell teljesíteni egy minimum célt, ha az megvan, akkor cool, ha nem érik el a játékosok a minimális pont megszerzését, akkor negatívba megy át a fejlődés.)

CSOMÓPONT VISSZASZINTEZÉS

Ha egy Csomópont visszalép az előző szintre, megtartja a faji stílusát, amelyről leszinteződött. Nem képes egyszerre több szintet visszafejlődni. Például egy 2. szintű Csomópont 1. szintre, vagy egy 1. szintű Csomópont 0. szintre fejlődhet vissza. Ha a visszafejlődés miatt egy Csomópontot elveszítené a hűbéreseit, akkor így járt.

Amikor egy Csomópont visszafejlődött, egy „biztonságos időszakba” lép, amely idő alatt nem kell pontokat gyűjtenie a szint megtartásához. Miután a biztonsági időszak lejárt, a Csomópont ismét sorvadni kezd.

CSOMÓPONT ELPUSZTÍTÁSA

A Csomópontok elpusztíthatóak a 3. szint – Falu szakasztól kezdve, és megsemmisülhetnek az ostromok által. Az ostrom lehetőségét egy olyan eszközön keresztül indítják el, amely küldetés formájában mutatkozik meg és amely figyelembe veszi a célpont szintjét. Amint az eszköz a Csomóponthoz kerül, és aktiválják, a nyilatkozattételi időszak kezdődik, és a visszaszámlálás megkezdődik a régió játékosai számára. Ez a visszaszámlálás annyi nap, amennyi a célpont Csomópont szintje, ha lejárt, akkor kezdődhet az ostrom. Az ostromok között is van biztonsági idő, ha az ostrom sikertelen volt, akkor a játékosoknak egy bizonyos időt várniuk kell, ameddig újra próbálkozhatnak. Minél magasabb a Csomópont szintje, annál hosszabb a biztonsági idő az ostromok között. Ha egy ostrom sikeres, akkor a Csomópont a 0-as szintre esik vissza, bárki, aki a csomópont állampolgára volt, már nem állampolgár, és a Csomópont állampolgárai tulajdonában lévő minden tulajdon birtok megsemmisül. A megsemmisült birtokok anyagi veszteséget szenvednek el, és azok tervrajzát a rendszer elküldi a játékosnak, hogy a jövőbeli elhelyezéshez felhasználhassák annak érdekében, hogy a játékos megőrizze a birtok elrendezését és szerkezetét.

Ahogy a világ egyes területei fejlődnek, mások elbukhatnak. Ez az élő, lélegző világ az alapja az Ashes of Creation-nek, ahol a játékosok képesek lesznek arra, hogy fontos döntéseket hozzanak, amelyek által a területeken városok alakulhatnak, vagy egy rivális várost ostromolhatnak. 

A következő cikk a Tudományos Csomópont Típus-ról várható. Kövessétek őket és az oldalt is. Ha szeretnél csatlakozni a közösséghez, vagy kérdésed van, megtalálsz minket a Discord csatornánkon. Köszönöm a figyelmet.

0 0 votes
Article Rating
Címke , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.
Feliratkozás
Visszajelzés
guest

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments